Go to:

Kmotr Party klobásky

Unsafe food Czech Republic Retail Retail Archive record 7/11/2022
Place of inspection:
Přerov (Čechova 929/26, 750 02 Přerov)
IN: 00685976
Food group: Meat and meat products / Durable fermented meat products
Kmotr Party klobásky
Category: Unsafe food
Unsatisfactory parameter:
plísně okem viditelné

Na povrchu potraviny se pod neporušený obalem vyskytovaly kolonie plísní viditelné pouhým okem. Potravina se nepovažuje za bezpečnou, pokud jeví známky kažení.

Při kontrole nebyly zjištěny nevyhovující teploty skladování tohoto výrobku. Potravina neměla prošlé datum minimální trvanlivosti.

[machine translate]
Batch: L 0403221
Best date: 14.05.2022
Packaging: PP/PE/PAP obal, Baleno v ochranné atmosféře
The amount of product in the package: 180 g
Producer: KMOTR – Masna Kroměříž a.s., Hulínská 2286/28, 767 01 Kroměříž
Country of origin: Czech Republic
Date of taking the sample: 4/26/2022
Reference number: 22-000177-SZPI-CZ
 
Sample was detected by official control of Czech Agriculture and Food Inspection Authority.