Přejít na:

BRID CHILI

Nebezpečné potraviny Kambodža Velkoobchod Velkoobchod Archivní záznam 11. 7. 2022
Místo kontroly:
Brno (Olomoucká 1184/65, 627 00 Brno)
IČ: 28271700
Nevyhovující parametr:
buprofezin
chlorfenapyr
permethrin

V potravině bylo zjištěno překročení maximálního limitu reziduí pesticidů -  buprofezinu trojnásobně,
chlorfenapyru trojnásobně a permethrinu čtyřnásobně.

Šarže: LOT: 023
Obal: plastový sáček s perforací
Množství výrobku v balení: 0,1 kg
Země původu: Kambodža
Datum odběru vzorku: 30. 3. 2022
Referenční číslo: 22-000166-SZPI-CZ
 
Vzorek byl zjištěn úřední kontrolou Státní zemědělské a potravinářské inspekce.