Go to:

SWEET BASIL / Hung que / Bazalka prava

Unsafe food Cambodia Wholesale Wholesale Archive record 6/21/2022
Place of inspection:
Jesenice (Kaštanová 1198, 252 42 Jesenice)
IN: 06523188
Food group: Fresh vegetables, fresh mushrooms / Tuber vegetables
SWEET BASIL / Hung que / Bazalka prava
Category: Unsafe food
Unsatisfactory parameter:
pyridaben

V bazalce byl více než dvěstěnásobně překročen maximální limit reziduí pesticidu pyridabenu.

[machine translate]
Batch: Lot No.: SHP334A
Packaging: Polystyrenová krabice + plastový perforovaný sáček
The amount of product in the package: 0,1 kg
Importer: Veggie Fruit s.r.o.
Country of origin: Cambodia
Date of taking the sample: 3/15/2022
Reference number: 22-000149-SZPI-CZ
 
Sample was detected by official control of Czech Agriculture and Food Inspection Authority.