Přejít na:

Šunkáček

Nejakostní potraviny Česko Výroba Výroba Archivní záznam 25. 3. 2022
Místo kontroly:
Planá (Jateční 575, 34815 Planá)
IČ: 26342545
Nevyhovující parametr:
Obsah tuku

Zjištěná hodnota parametru tuk 5,01g/100g nevyhovuje deklaraci uvedené na obalu výrobku tj. 3,3 g/100 g.

Šarže: L 355
Datum použitelnosti: 16.2.2022
Výrobce: Masná výroba Planá
Země původu: Česko
Datum odběru vzorku: 17. 1. 2021
Referenční číslo: 22-000027-SVS-CZ
 
Vzorek byl zjištěn úřední kontrolou Státní veterinární správy.