Go to:

Longan

Unsafe food Cambodia Wholesale Wholesale Archive record 3/23/2022
Place of inspection:
Jesenice (Kaštanová 1198, 252 42 Jesenice)
IN: 06523188
Food group: Fresh fruit / Tropical fruit
Longan
Category: Unsafe food
Unsatisfactory parameter:
acetamiprid
azoxystrobin
carbendazim a benomyl
carbofuran
thiametoxam

V longanu byl překročen maximální limit reziduí několika pesticidů - acetamiprid (destinásobně), azoxystrobin (dvacetinásobně), carbendazim (čtyřicetdvanásobně), carbofuran (šedesátosminásobně) a thiametoxam (téměř trojnásobně).

[machine translate]
Batch: LotNo.: SHP 0315C
Packaging: Polystyrenová přepravka. Síťka.
The amount of product in the package: 1 kg
Importer: Veggie Fruit s.r.o., Kaštanová 1198, Jesenice u Prahy, Praha-Západ, 25242 Czech Republic
Country of origin: Cambodia
Date of taking the sample: 1/9/2022
Reference number: 22-000099-SZPI-CZ
 
Sample was detected by official control of Czech Agriculture and Food Inspection Authority.