Go to:

Chilli papričky (EN: Bird chilli)

Unsafe food Cambodia Wholesale Wholesale Archive record 3/23/2022
Place of inspection:
Jesenice (Kaštanová 1198, 252 42 Jesenice)
IN: 06523188
Food group: Fresh vegetables, fresh mushrooms / Fruiting vegetables
Chilli papričky (EN: Bird chilli)
Category: Unsafe food
Unsatisfactory parameter:
propargite

V chilli papričkách byl pětinásobně překročen maximální limit reziduí pesticidu propargitu.

[machine translate]
Batch: Lot: SHP0306A
Packaging: Polystyrenová přepravka. Perforovaný PE obal.
The amount of product in the package: 0,1 kg
Importer: VEGGIE FRUIT s.r.o., Kaštanová 1198, Jesenice, Praha Západ, 252 42, Czech Republic
Country of origin: Cambodia
Date of taking the sample: 12/8/2021
Reference number: 22-000097-SZPI-CZ
 
Sample was detected by official control of Czech Agriculture and Food Inspection Authority.