Go to:

Pekingské zelí

Unsafe food Poland Wholesale Wholesale Archive record 1/7/2022
Place of inspection:
Kroměříž (Ovocná 2785/1, 767 01 Kroměříž)
IN: 60754095
Food group: Fresh vegetables, fresh mushrooms / Tuber vegetables
Pekingské zelí
Category: Unsafe food
Unsatisfactory parameter:
fluazifop-P (suma všech konstitučních izomerů fluazifopu, jeho esterů a konjugátů, vyjádřená jako fluazifop)

V pekingském zelí byl téměř desetinásobně překročen maximální limit reziduí pesticidu fluazifopu-P.

[machine translate]
Packaging: plastová přepravka
The amount of product in the package: 1 ks
Country of origin: Poland
Date of taking the sample: 9/29/2021
Reference number: 22-000020-SZPI-CZ
 
Sample was detected by official control of Czech Agriculture and Food Inspection Authority.