Go to:

Petržel PARSLEY

Unsafe food Cambodia Wholesale Wholesale Archive record 1/3/2022
Place of inspection:
Jesenice (Kaštanová 1198, 252 42 Jesenice)
IN: 06523188
Food group: Fresh vegetables, fresh mushrooms / Tuber vegetables
Petržel PARSLEY
Category: Unsafe food
Unsatisfactory parameter:
buprofezin
chlorfenapyr
fenpropathrin
profenofos

V bazalce byl překročen maximální limit reziduí pesticidů - buprofezinu čtrnáctinásobně, chlorfenapyru pětinásboně, fenpropathrinu dvěstěnásobně a profenofosu šestnáctinásobně.

[machine translate]
Batch: Lot: SHP0284A
Packaging: Polystyrenová krabice + celofánový sáček s perforací
The amount of product in the package: 0,1 kg
Importer: Veggie Fruit s.r.o., Kaštanová 1198, Jesenice 252 42, Praha západ
Country of origin: Cambodia
Date of taking the sample: 9/21/2021
Reference number: 21-000613-SZPI-CZ
 
Sample was detected by official control of Czech Agriculture and Food Inspection Authority.