Přejít na:

Petržel PARSLEY

Nebezpečné potraviny Kambodža Velkoobchod Velkoobchod Archivní záznam 03.01.2022
Místo kontroly:
Jesenice (Kaštanová 1198, 252 42 Jesenice)
IČ: 06523188
Nevyhovující parametr:
buprofezin
chlorfenapyr
fenpropathrin
profenofos

V bazalce byl překročen maximální limit reziduí pesticidů - buprofezinu čtrnáctinásobně, chlorfenapyru pětinásboně, fenpropathrinu dvěstěnásobně a profenofosu šestnáctinásobně.

Šarže: Lot: SHP0284A
Obal: Polystyrenová krabice + celofánový sáček s perforací
Množství výrobku v balení: 0,1 kg
Dovozce: Veggie Fruit s.r.o., Kaštanová 1198, Jesenice 252 42, Praha západ
Země původu: Kambodža
Datum odběru vzorku: 21.09.2021
Referenční číslo: 21-000613-SZPI-CZ
 
Vzorek byl zjištěn úřední kontrolou Státní zemědělské a potravinářské inspekce.