Go to:

Chilli papričky červené

Unsafe food Cambodia Wholesale Wholesale Archive record 1/3/2022
Place of inspection:
Jesenice (Kaštanová 1198, 252 42 Jesenice)
IN: 06523188
Food group: Fresh vegetables, fresh mushrooms / Fruiting vegetables
Chilli papričky červené
Category: Unsafe food
Unsatisfactory parameter:
chlorpyrifos
hexaconazole
profenofos
propiconazol

V chilli papričkách byl překročen maximální limit reziduí pesticidů - chlorpyrifosu téměř čtyřnásobně, hexaconazolu téměř šestinásobně, profenofosu téměř trojnásobně a propiconazolu čtyřnásobně.

[machine translate]
Batch: Lot: SHP0282A
Packaging: Polystyrenová přepravka s papírovou vložkou. Perforovaný PE obal.
The amount of product in the package: 1,091 kg
Importer: VEGGIE FRUIT s.r.o., Kaštanová 1198, Jesenice, Praha Západ, 25242. Czech Republic
Country of origin: Cambodia
Date of taking the sample: 9/14/2021
Reference number: 21-000612-SZPI-CZ
 
Sample was detected by official control of Czech Agriculture and Food Inspection Authority.