Přejít na:

Chilli papričky červené

Nebezpečné potraviny Kambodža Velkoobchod Velkoobchod Archivní záznam 3. 1. 2022
Místo kontroly:
Jesenice (Kaštanová 1198, 252 42 Jesenice)
IČ: 06523188
Skupina potravin: Čerstvá zelenina, čerstvé houby / Zelenina plodová
Chilli papričky červené
Nevyhovující parametr:
chlorpyrifos
hexaconazole
profenofos
propiconazol

V chilli papričkách byl překročen maximální limit reziduí pesticidů - chlorpyrifosu téměř čtyřnásobně, hexaconazolu téměř šestinásobně, profenofosu téměř trojnásobně a propiconazolu čtyřnásobně.

Šarže: Lot: SHP0282A
Obal: Polystyrenová přepravka s papírovou vložkou. Perforovaný PE obal.
Množství výrobku v balení: 1,091 kg
Dovozce: VEGGIE FRUIT s.r.o., Kaštanová 1198, Jesenice, Praha Západ, 25242. Czech Republic
Země původu: Kambodža
Datum odběru vzorku: 14. 9. 2021
Referenční číslo: 21-000612-SZPI-CZ
 
Vzorek byl zjištěn úřední kontrolou Státní zemědělské a potravinářské inspekce.