Go to:

Sweet Basil

Unsafe food Cambodia Wholesale Wholesale Archive record 1/3/2022
Place of inspection:
Jesenice (Kaštanová 1198, 252 42 Jesenice)
IN: 06523188
Unsatisfactory parameter:
chlorfenapyr
chlorothalonil
lufenuron
methomyl

V bazalce byly překročeny maximální limity reziduí pesticidů - chlorfenapyru více než dvacetinásobně, chlorothalonilu více než stonásobně, lufenuronu trojnásobně a methomylu trojnásobně.

[machine translate]
Batch: LOT: SHP0282A
Packaging: Polystyrenová přepravka s papírovou vložkou. Perforovaný PE obal.
The amount of product in the package: 0,1 kg
Importer: Veggie Fruit s.r.o., Kaštanová 1198, Jesenice u Prahy, Praha-Západ, 252 42 Czech Republic
Country of origin: Cambodia
Date of taking the sample: 9/14/2021
Reference number: 21-000611-SZPI-CZ
 
Sample was detected by official control of Czech Agriculture and Food Inspection Authority.