Přejít na:

Sweet Basil

Nebezpečné potraviny Kambodža Velkoobchod Velkoobchod Archivní záznam 3. 1. 2022
Místo kontroly:
Jesenice (Kaštanová 1198, 252 42 Jesenice)
IČ: 06523188
Nevyhovující parametr:
chlorfenapyr
chlorothalonil
lufenuron
methomyl

V bazalce byly překročeny maximální limity reziduí pesticidů - chlorfenapyru více než dvacetinásobně, chlorothalonilu více než stonásobně, lufenuronu trojnásobně a methomylu trojnásobně.

Šarže: LOT: SHP0282A
Obal: Polystyrenová přepravka s papírovou vložkou. Perforovaný PE obal.
Množství výrobku v balení: 0,1 kg
Dovozce: Veggie Fruit s.r.o., Kaštanová 1198, Jesenice u Prahy, Praha-Západ, 252 42 Czech Republic
Země původu: Kambodža
Datum odběru vzorku: 14. 9. 2021
Referenční číslo: 21-000611-SZPI-CZ
 
Vzorek byl zjištěn úřední kontrolou Státní zemědělské a potravinářské inspekce.