Go to:

SWEET BASIL

Unsafe food Cambodia Wholesale Wholesale Archive record 12/21/2021
Place of inspection:
Brno (Bělohorská 4438/143, 636 00 Brno)
IN: 06532683
Unsatisfactory parameter:
carbendazim
carbofuran
chlorothalonil
fipronil
methomyl

V potravině byl překročen maximální limit reziduí pesticidů - carbendazim (téměř stonásobně), carbofuran (více než sedminásobně), chlorothalonil (osmnáctinásobně), fipronil (téměř stonásobně) a methomyl (více než třicetinásobně).

[machine translate]
Batch: Lot No. C 088
Packaging: Polystyrenová přepravka. Perforovaný PE obal.
The amount of product in the package: 0,1 kg
Importer: TM FOODS s.r.o., Bělohorská 4438/143, Brno 636 00
Country of origin: Cambodia
Date of taking the sample: 11/2/2021
Reference number: 21-000584-SZPI-CZ
 
Sample was detected by official control of Czech Agriculture and Food Inspection Authority.