Přejít na:

RED CHILLI

Nebezpečné potraviny Kambodža Velkoobchod Velkoobchod Archivní záznam 23. 11. 2021
Místo kontroly:
Brno (Bělohorská 4438/143, 636 00 Brno)
IČ: 06532683
Nevyhovující parametr:
benzalkonium chlorid
fenpropathrin
triazophos

Ve výrobku byl překročen maximální limit reziduí pesticidů - benzalkonium chloridu téměř trojnásobně, fenpropathrinu čtrnáctinásobně a triazophosu dvacetišestinásobně.

Šarže: Lot No. C074
Obal: Polystyrenová přepravka. Perforovaný PE obal.
Množství výrobku v balení: 0,1 kg
Dovozce: TM FOODS s.r.o., Bělohorská 4438/143, Brno 636 00
Země původu: Kambodža
Datum odběru vzorku: 14. 9. 2021
Referenční číslo: 21-000479-SZPI-CZ
 
Vzorek byl zjištěn úřední kontrolou Státní zemědělské a potravinářské inspekce.