Go to:

ROZINKY

Unsafe food Iran Retail Retail Archive record 11/5/2021
Place of inspection:
Brno (Vídeňská 815/89a, 639 00 Brno)
IN: 44012373
Food group: Processed fruit products / Dried fruit
ROZINKY
Category: Unsafe food
Unsatisfactory parameter:
minerální olej (frakce C18-C42)

Potravina obsahovala minerální olej, který není potravinářskou přídatnou látkou a nesmí být tudíž v potravinách obsažen.

[machine translate]
Best date: 25/03/2022
Packaging: PP sáček se sváry a nalepenou etiketou
The amount of product in the package: 0,5 kg
Producer: ENCINGER SK s.r.o, Jadranská 13, 841 01 Bratislava
Country of origin: Iran
Date of taking the sample: 7/27/2021
Reference number: 21-000475-SZPI-CZ
 
Sample was detected by official control of Czech Agriculture and Food Inspection Authority.