Přejít na:

Vepřové klobásky

Nejakostní potraviny Česko Výroba Výroba 10. 9. 2021
Místo kontroly:
Studénka (Sjednocení 763, Butovice , 74213 Studénka)
IČ: 13018311
Nevyhovující parametr:
obsah tuku

Ve výrobku byl zjištěn vyšší obsah tuku,než je deklarováno výrobcem. Výrobce deklaruje obsah tuku 20%, laboratorním vyšetřením byl zjištěn obsah tuku 23,46%.

Datum použitelnosti: 8.7.2021
Obal: nebaleno
Výrobce: Jan Kučera, Studénka
Země původu: Česko
Datum odběru vzorku: 17. 6. 2021
Referenční číslo: 21-000051-SVS-CZ
 
Vzorek byl zjištěn úřední kontrolou Státní veterinární správy.