Go to:

Maso a vnitřnosti různých druhů

Unsafe food Transport Transport 8/25/2021
Place of inspection:
Praha - Vestec (K Dubu 132, 25250 Praha - Vestec)
IN: 46761381
Food group: Meat and meat products / Non-prepacked: meat, minced meat, meat preparations
Maso a vnitřnosti různých druhů
Category: Unsafe food
Unsatisfactory parameter:
smyslové změny - zápach, oslizlost, změna barvy

Živočišné produkty vykazovaly smyslové změny: známky zjevného mikrobiologického narušení, měly změněnou barvu, zapáchaly, povrch byl oslizlý, byly ve stádiu rozmrzání. Živočišné produkty nebyly nijak označeny, nebyly doprovázeny doklady o původu zboží, byly kvalifikovány jako potraviny neznámého původu.

[machine translate]
Best date: bez označení
Producer: Neznámého původu
Reference number: 21-000044-SVS-CZ
 
Sample was detected by official control of State Veterinary Administration.