Přejít na:

Filákovy špekáčky

Nejakostní potraviny Česko Výroba Výroba 19. 7. 2021
Místo kontroly:
Horní Lideč (Horní Lideč č. p. 330, 75612 Horní Lideč )
IČ: 06287093
Skupina potravin: Maso a masné výrobky / Tepelně opracované netrvanlivé výrobky
Filákovy špekáčky
Nevyhovující parametr:
sůl

Ve výrobku byl zjištěn vyšší obsah soli, než je deklarováno na etiketě výrobku. Zjištěno bylo 2,65 g/100g, na etiketě je deklarováno 2g/100g.

Šarže: 21112
Datum použitelnosti: 19.5.2021
Výrobce: MASOPRODEJ s.r.o.
Země původu: Česko
Datum odběru vzorku: 21. 4. 2021
Referenční číslo: 21-000032-SVS-CZ
 
Vzorek byl zjištěn úřední kontrolou Státní veterinární správy.