Přejít na:

Svačinkový salám

Nejakostní potraviny Česko Výroba Výroba 1. 7. 2021
Místo kontroly:
Držovice (Za Olomouckou 487, 79607 Držovice)
IČ: 46903631
Nevyhovující parametr:
obsah soli

Výrobek neodpovídá výživovým údajům deklarovaným na obale výrobku se zohledněním
přípustných odchylek od nutričních hodnot. Vyšetřením byl zjištěn obsah soli 2,49g/100g, na obale výrobku uveden obsah soli 2g/100g.

Datum použitelnosti: 23.5.2021
Obal: Plastová fólie
Výrobce: Závod masné výroby MAKOVEC a.s., Držovice
Země původu: Česko
Datum odběru vzorku: 26. 4. 2021
Referenční číslo: 21-000029-SVS-CZ
 
Vzorek byl zjištěn úřední kontrolou Státní veterinární správy.