Go to:

Turistický trvanlivý salám

Unsafe food Retail Retail 6/18/2021
Place of inspection:
Přerov (Kojetínská 3133/10, 750 02 Přerov)
IN: 07329709
Food group: Meat and meat products / Durable meat products
Turistický trvanlivý salám
Category: Unsafe food
Unsatisfactory parameter:
plísně okem viditelné

Na povrchu potraviny byly patrné kolonie plísní viditelné pouhým okem. Potravina se nepovažuje za bezpečnou, pokud jeví známky kažení. 

Potravina měla porušený obal.

[machine translate]
Batch: L:54
Best date: 14.06.2021
Packaging: Původní (PE obal)
The amount of product in the package: 0,954 kg
Date of taking the sample: 5/20/2021
Reference number: 21-000164-SZPI-CZ
 
Sample was detected by official control of Czech Agriculture and Food Inspection Authority.