Go to:

Křemelina 250g, přírodní minerální doplněk stravy

Unsafe food United States Online shop Online shop 6/1/2021
Place of inspection:
Praha (Bělehradská 858/23, 120 00 Praha)
IN: 06231772
Food group: Foods for particular nutritional uses, food supplements / Food supplements
Křemelina 250g, přírodní minerální doplněk stravy
Category: Unsafe food
Unsatisfactory parameter:
olovo
hliník

Ve výrobku byl překročen maximální povolený limit pro kontaminující látku - olovo.

Dále byl ve výrobku zjištěn vysoký obsah hliníku, který několikanásobně převyšuje týdenní tolerovaný příjem stanovený Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA).

Potravina byla vyhodnocena jako škodlivá pro zdraví.

[machine translate]
Best date: 2026
Packaging: zatavený plastový sáček
The amount of product in the package: 250 g
Importer: DiatomPlus s.r.o.
Country of origin: United States
Date of taking the sample: 2/8/2021
Reference number: 21-000118-SZPI-CZ
 
Sample was detected by official control of Czech Agriculture and Food Inspection Authority.