Go to:

SEZAM LOUPANÝ

Unsafe food India Wholesale Wholesale Archive record 3/15/2021
Place of inspection:
Jablonec nad Nisou (Podhorská 48, 466 01 Jablonec nad Nisou)
IN: 47282347
Food group: Pulses, oil seeds / Oil seeds
SEZAM LOUPANÝ
Category: Unsafe food
Unsatisfactory parameter:
ethylenoxid

V sezamu bylo zjištěno více než stonásobné překročení maximálního limitu reziduí pesticidu - ethylenoxidu. Pesticid ethylenoxid není v Evropské unii schválen jako účinná látka pro použití v přípravcích na ochranu rostlin.

[machine translate]
Batch: 22002 (Lot No: KARPASA IND/001)
Best date: 30.6.2021
Packaging: originální vícevrstvý pap. pytel uzavřený šitím s potiskem
The amount of product in the package: 25 kg
Importer: JAKOB, s.r.o., Podhorská 48, 466 01 Jabloneci nad Nisou
Country of origin: India
Date of taking the sample: 11/12/2020
Reference number: 21-000074-SZPI-CZ
 
Sample was detected by official control of Czech Agriculture and Food Inspection Authority.