Go to:

Vysočina

Unsafe food Czech Republic Retail Retail Archive record 2/4/2021
Place of inspection:
Otaslavice (798 06 Otaslavice 16)
IN: 88608590
Food group: Meat and meat products / Durable meat products
Vysočina
Category: Unsafe food
Unsatisfactory parameter:
plísně okem viditelné

Na povrchu potraviny se vyskytovala plíseň viditelná pouhým okem. Potravina se nepovažuje za bezpečnou, pokud jeví známky kažení.

Při kontrole nebyly zjištěny nevyhovující teploty skladování této potraviny. Výrobek neměl prošlé datum použitelnosti.

[machine translate]
Batch: L79318
Usability date: 23.01.21
Packaging: technologický obal
The amount of product in the package: 1 ks
Producer: Pejskar & spol., spol. s.r.o., Dlouhá 614/10 110 00 Praha 1
Distributor: MADE Group, a.s., Dlouhá 614/10 110 00 Praha 1
Country of origin: Czech Republic
Date of taking the sample: 12/10/2020
Reference number: 21-000031-SZPI-CZ
 
Sample was detected by official control of Czech Agriculture and Food Inspection Authority.