Go to:

Rozinky Malayer

Unsafe food Iran Wholesale Wholesale Archive record 1/21/2021
Place of inspection:
Olomouc (Na Sezníku 309/4, 779 00 Olomouc)
IN: 29449715
Food group: Processed fruit products / Dried fruit
Rozinky Malayer
Category: Unsafe food
Unsatisfactory parameter:
minerální olej (frakce C18-C42)

Potravina obsahovala minerální olej, který není potravinářskou přídatnou látkou a nesmí být tudíž v potravinách obsažen.

[machine translate]
Batch: DMT 12/2021
Best date: 12/2021
Packaging: PPsáček uložený v PAP krabici
The amount of product in the package: 10 kg
Country of origin: Iran
Date of taking the sample: 7/8/2020
Reference number: 21-000021-SZPI-CZ
 
Sample was detected by official control of Czech Agriculture and Food Inspection Authority.