Go to:

albert Tykev semena

Unsafe food Slovakia Retail Retail Archive record 11/11/2020
Place of inspection:
Litoměřice (Želetická 2210/5, 412 01 Litoměřice)
IN: 44012373
Food group: Pulses, oil seeds / Oil seeds
albert Tykev semena
Category: Unsafe food
Unsatisfactory parameter:
quizalofop

V tykvových semenech byl více než dvojnásobně překročen maximální limit reziduí pesticidu quizalofopu.

[machine translate]
Best date: 01/04/2021
Packaging: PP sáček s potiskem
The amount of product in the package: 100 g
Producer: ENCINGER SK s.r.o., Jadranská 13, 841 01, Bratislava
Country of origin: Slovakia
Date of taking the sample: 8/10/2020
Reference number: 20-000361-SZPI-CZ
 
Sample was detected by official control of Czech Agriculture and Food Inspection Authority.