Go to:

KWACZEK Tuzemák

Unsafe food XXX (unknown) Unknown establishment type Archive record 12/6/2012
Place of inspection:
Brno (náměstí 28. dubna 1069/2, 63500 Brno)
IN: 67558411
Food group: Spirit drinks / Other spirits
KWACZEK Tuzemák
Category: Unsafe food
Unsatisfactory parameter:
metanol
2-propanol

Ve výrobku byla zjištěna přítomnost 2-propanolu - denaturačního činidla, které v lihovinách nesmí být přítomno. A dále metanol v množství vyšším než připouští legislativní limit. Zjištěné množství metanolu nemůže akutně ohrozit lidské zdraví, nebezpečnost výrobku je dána zjištěným 2-propanolem a neznámým původem. Na etiketě výrobku bylo uvedeno: Kwaczek Tuzemák, distributor: RAMITRON s.r.o., ul. Lískovecká 73801, Frýdek - Místek. Lihovina nebyla opatřena kolkem!

[machine translate]
Batch: není uvedeno
Best date: ---
Usability date: ---
Packaging: GL
The amount of product in the package: 0,1 l
Producer: xxx
Importer: distributor: Ramitron s.r.o., ul. Lískovecká 73801, Frýdek - Místek
Distributor: VD Vinotéky s.r.o., Křižíkova 2850/6, 70200 Ostrava
Country of origin: XXX (unknown)
Date of taking the sample: 10/10/2012
Reference number: 12-000972-SZPI-CZ
 
Sample was detected by official control of Czech Agriculture and Food Inspection Authority.