Přejít na:
Potraviny na pranýři
Svatovavřinecké víno červené polosladké, alk. 11% obj.

V chuti a vůni vína byla patrná oxidáza a druhotná fermentace.

Oxidáza vína je vadou, kdy víno má většinou velmi vysokou až nahnědlou barvu a chuť a vůni po jablkách. Oxidáza vzniká nekontrolovatelným stykem vína se vzdušným kyslíkem.

Sekundární fermentace (druhotné kvašení) je nežádoucí kvašení zbytkového cukru ve víně, projevuje se štiplavou chutí a vůní po oxidu uhličitém, případně i vznikem zákalu.

DiatomPlus Potravinářská Křemelina

V doplňku stravy byl překročen povolený limit pro obsah rtuti.

Recovery H2 INSIDE

V doplňku stravy byla zjištěna přítomnost hořčíku v kovové formě. Kovový hořčík není povolená forma minerální látky pro použití při výrobě doplňků stravy.

AŠVAGANDHA PRÁŠEK

Na obale výrobku nebyla uvedena informace, že potravina byla ošetřena ionizujícím zářením.

Jednalo se o potravinu původem mimo EU, která musí být doprovázena dokumentací s údaji o názvu a adrese schválené ozařovny. Tyty doklady nebyly kontrolovanou osobou předloženy, proto existuje podezření, že byla ozářena v neschválené ozařovně.

Česnek mletý

Na obale výrobku nebyla uvedena informace, že potravina byla ošetřena ionizujícím zářením.

Jednalo se o potravinu původem mimo EU, která musí být doprovázena dokumentací s údaji o názvu a adrese schválené ozařovny. Tyty doklady nebyly kontrolovanou osobou předloženy, proto existuje podezření, že byla ozářena v neschválené ozařovně.

albert Mletá jádra vlašských ořechů

Potravina měla silně žluklou a výrazně palčivou chuť. Potravina se nepovažuje za bezpečnou, pokud jeví známky kažení.

Potravina neměla prošlé datum minimální trvanlivosti.

SWAGAT CUMIN (JEERA) WHOLE - Římský kmín celý, 1 kg

V potravině byl překročen maximální limit reziduí pesticidů - acetamiprid trojnásobně, chlorpyrifos šestnáctinásobně, clothianidin patnáctinásobně, hexaconazole trojnásobně, imidacloprid osminásobně, picoxystrobin trojnásobně, pyraclostrobin dvojnásobně a thiametoxam devítinásobně.

Solevita CARROT

Výrobek obsahoval méně vitamínu C, než bylo uvedeno na obalu.

Uzavřené provozovny
BILLA, spol. s r. o.
Maloobchod BILLA, spol. s r. o.
Hlavní 1709, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
Výskyt trusu hlodavců
Stopy po působení a výskytu hlodavců
Výrazně zanedbaný úklid
Výrazné znečištění prostor
Nečistoty na stěnách nebo stropě
Nečistoty na podlaze
Poškození stěn
Nevhodně skladované potraviny
ANNGOC s.r.o.
Maloobchod ANNGOC s.r.o.
Masarykovo náměstí 1462, 504 01 Nový Bydžov
Výskyt trusu hlodavců
Provozovna nezabezpečená před pronikáním škůdců
Výrazně zanedbaný úklid
Nečistoty na podlaze
Perfect nutrition systems s.r.o.
Výroba Perfect nutrition systems s.r.o.
Trojanova 335, 274 01 Slaný
Výskyt trusu hlodavců
Nezajištěný přístup k teplé vodě - nebyla možná hygienická očista nádobí nebo náčiní přicházejícího do styku s potravinami
Výskyt plísní na stěnách
Výrazně zanedbaný úklid
Nečistoty na stěnách nebo stropě
Nečistoty na podlaze
Jednota, spotřební družstvo v Hodoníně
Výskyt trusu hlodavců
Stopy po působení a výskytu hlodavců
Nečistoty na stěnách nebo stropě
Nečistoty na podlaze
Poškození stěn
Nevhodně skladované potraviny
QUANG MINH LUONG
Maloobchod QUANG MINH LUONG
Velký Malahov 34, 346 01 Velký Malahov
Špatné hygienické podmínky na toaletách
Nezajištění odtoku odpadních vod
Výskyt plísní v chladicích zařízeních
Výrazně zanedbaný úklid
Nečistoty na podlaze
Nečistoty na regálech či zařízeních
Silně znečistěná chladicí zařízení
VAN CUNG NGO
Maloobchod VAN CUNG NGO
Švadlenkova 135, 53002 Mikulovice
Výskyt trusu hlodavců
Stopy po působení a výskytu hlodavců
Výrazně zanedbaný úklid
Velikost či uspořádání prostor pro prodej potravin neumožňuje správnou hygienickou praxi
Velikost či uspořádání prostor pro skladování potravin neumožňuje správnou hygienickou praxi
NGOC LONG TONG
Maloobchod NGOC LONG TONG
Kvíčovice 14, 345 62 Kvíčovice
Výskyt trusu hlodavců
Výskyt mrtvých hlodavců
Výrazně zanedbaný úklid
Nečistoty na podlaze
JEDNOTA, spotřební družstvo v Pardubicích
Maloobchod JEDNOTA, spotřební družstvo v Pardubicích
Dolní Roveň 188, 533 71 Dolní Roveň
Výskyt trusu hlodavců
Výskyt mrtvých hlodavců
Potraviny poškozené nebo kontaminované škůdci
Stopy po působení a výskytu hlodavců
Nečistoty na stěnách nebo stropě
Nečistoty na podlaze
Nečistoty na regálech či zařízeních
Rizikové webové stránky
https://www.terracepaint.com/
Webová stránka
Stav stránek ke dni 10. 1. 2023
https://www.terracepaint.com/
Tonerin
https://www.superionherbs.cz/
Webová stránka
Stav stránek ke dni 5. 9. 2022
https://www.superionherbs.cz/
více produktů
cz.landevrv.com/?c=cz
Webová stránka
Stav stránek ke dni 10. 8. 2022
cz.landevrv.com/?c=cz
Friocard
https://lmijmltd.newremedyforyou.com/
Webová stránka
Stav stránek ke dni 10. 8. 2022
https://lmijmltd.newremedyforyou.com/
Friocard
https://paraxan-cz.tigarshark.com/
Webová stránka
Stav stránek ke dni 20. 6. 2022
https://paraxan-cz.tigarshark.com/
Paraxan
Informace o projektu Potraviny na pranýři

Informace o projektu Potraviny na pranýři

Slovníček pojmů aneb když se řekne

Vysvětlení základních pojmů potravinářské terminologie a pojmů použitých na webu Potraviny na pranýři.

Vysvětlení nevyhovujících parametrů

Popis nevyhovujících parametrů jednotlivých komodit potravin.

Nejčastější dotazy

Odpovědi na dotazy spotřebitelů.