Přejít na:
Nalezeno v archivu (1)
Název: Martina Vágnerová
Martina Vágnerová
Restaurace Martina Vágnerová
Žežice 7, 261 01 Příbram - Žežice
Výskyt myšího trusu
Výskyt mrtvých myší
Provozovna nezabezpečená před pronikáním škůdců
Výskyt plísní v chladicích zařízeních
Nečistoty na stěnách
Nečistoty na podlaze
Nečistoty na regálech či zařízeních
Poškození stěn