Přejít na:

František Hakl

Restaurace Restaurace Archivní záznam 4. 9. 2019
Čelákovice (Na Nábřeží 1676, 250 88 Čelákovice)
IČ: 03557197
Zjištěné skutečnosti:

Uzavřena pouze část provozovny - přípravna pokrmů. Provozovna jakožto celek uzavřena nebyla.

Stav uzavření: Znovu otevřeno
Datum uzavření: 29. 8. 2019
Datum uvolnění zákazu: 2. 9. 2019
Referenční číslo: P19-000085-SZPI-CZ