Go to:

Albert Česká republika, s.r.o.

Retail Retail 6/21/2019
Praha (Ondříčkova 580/39, 130 00 Praha 3 - Žižkov)
IN: 44012373
Unsatisfactory conditions:

Uzavřena pouze část provozovny - sklad trvanlivých potravin a nápojů. Provozovna jakožto celek uzavřena nebyla.

[machine translate]
Close state: Reopened
Close date: 6/20/2019
Reopen date: 7/4/2019
Reference number: P19-000056-SZPI-CZ