Go to:

PIZZA HOT s.r.o.

Fast food Fast food Archive record 1/9/2019
Brno (Minoritská 476/12, 602 00 Brno)
IN: 29309964
Unsatisfactory conditions:

Provozovatel ukončil činnost na této provozovně.

[machine translate]
Close state: Closed
Close date: 1/8/2019
Reference number: P19-000002-SZPI-CZ