Go to:

DETONA, s.r.o.

Retail Retail Archive record 10/31/2018
Lovosice (Osvoboditelů 40/19, 410 02 Lovosice)
IN: 64051030
Unsatisfactory conditions:

Uložen zákaz užívání prostor provozovny pro uvádění nebalených potravin na trh z důvodu nedostatečného počtu umyvadel (dřezů) na provozovně a žádného přívodu teplé tekoucí vody. Provozovna jakožto celek uzavřena nebyla.

[machine translate]
Close state: Reopened
Close date: 10/16/2018
Reopen date: 10/19/2018
Reference number: P18-000159-SZPI-CZ