Přejít na:

DETONA, s.r.o.

Maloobchod Maloobchod Archivní záznam 31. 10. 2018
Lovosice (Osvoboditelů 40/19, 410 02 Lovosice)
IČ: 64051030
Zjištěné skutečnosti:

Uložen zákaz užívání prostor provozovny pro uvádění nebalených potravin na trh z důvodu nedostatečného počtu umyvadel (dřezů) na provozovně a žádného přívodu teplé tekoucí vody. Provozovna jakožto celek uzavřena nebyla.

Stav uzavření: Znovu otevřeno
Datum uzavření: 16. 10. 2018
Datum uvolnění zákazu: 19. 10. 2018
Referenční číslo: P18-000159-SZPI-CZ