Přejít na:

Viking

Nejakostní potraviny XXX (neznámý) Typ provozovny neuveden Archivní záznam 2. 10. 2012
Místo kontroly:
Brno (Heršpická 788/9, 63900 Brno)
IČ: 27464822
Nevyhovující parametr:
aktivita vody
U výrobku byla zjištěna vyšší hodnota aktivity vody, než je stanoveno v příslušné vyhlášce. Výrobek se spotřebiteli může jevit jako málo "vysušený".
Datum použitelnosti: 06.08.2012
Obal: folie
Množství výrobku v balení: 0,3 kg
Výrobce: J. STEINHAUSER, s.r.o., Mojmírovo nám. 20, 612 00 Brno
Distributor: JAROMÍR STEINHAUSER, s.r.o, Steinex, Mojmírovo nám. 20, 612 00 Brno
Země původu: XXX (neznámý)
Datum odběru vzorku: 10. 7. 2012
Referenční číslo: 12-000701-SZPI-CZ
 
Vzorek byl zjištěn úřední kontrolou Státní zemědělské a potravinářské inspekce.