Přejít na:

Vysočina

Falšované potraviny XXX (neznámý) Typ provozovny neuveden Archivní záznam 5. 9. 2012
Místo kontroly:
Brno (Bubeníčkova 4405/1, 61500 Brno)
IČ: 13643819
Nevyhovující parametr:
aktivita vody aw
čistá svalová bílkovina
U výrobku byla zjištěna vyšší hodnota aktivity vody než stanoví příslušná vyhláška - výrobek se může spotřebiteli jevit jako "málo vysušený". Výrobek dále obsahoval menší množství čisté svalové bílkoviny než je dáno příslušnou vyhláškou.
Šarže: 012171
Datum použitelnosti: 28. 7. 2012
Obal: 7 LD/PE
Množství výrobku v balení: 0,86 kg
Výrobce: Distributor: CARNEX spol. s r.o., Francova Lhota 298
Distributor: CARNEX spol. s r.o., Francova Lhota 298
Země původu: XXX (neznámý)
Datum odběru vzorku: 9. 7. 2012
Referenční číslo: 12-000699-SZPI-CZ
 
Vzorek byl zjištěn úřední kontrolou Státní zemědělské a potravinářské inspekce.