Go to:

Muškátový ořech mletý Profi koření

Unsafe food Indonesia Production Production 6/3/2019
Place of inspection:
Havířov (Fryštátská 902/7, 73564 Havířov)
IN: 28606302
Food group: Spices / Nutmeg
Muškátový ořech mletý Profi koření
Category: Unsafe food
Unsatisfactory parameter:
ochratoxin A

Ve výrobku bylo zjištěno překročení maximálního limitu kontaminující látky - ochratoxinu A.

Jedná se o mykotoxin, který má imunotoxické, teratogenní a karcinogenní účinky.

[machine translate]
Batch: L241018
Best date: 30.10.2020
The amount of product in the package: 500 g
Producer: Jelínek & syn, s.r.o., Fryštátská 902/7, 735 64 Havířov
Country of origin: Indonesia
Date of taking the sample: 3/11/2019
Reference number: 19-000190-SZPI-CZ
 
Sample was detected by official control of Czech Agriculture and Food Inspection Authority.