Go to:

Tesco Vysočina

Adulterated food Czech Republic Unknown establishment type Archive record 7/16/2012
Place of inspection:
Praha 10 (U Slavie 1527, 10000 Praha 10)
IN: 45308314
Food group: Meat and meat products / Durable meat products
Tesco Vysočina
Category: Adulterated food
Unsatisfactory parameter:
čistá svalová bílkovina
Výrobek obsahoval méně čisté svalové bílkoviny, než je dáno příslušnou vyhláškou. Při výrobě byla patrně použita méně kvalitní surovina - s nižším obsahem svaloviny (masa).
[machine translate]
Batch: L:2427
Best date: 20.07.2012
Packaging: PP
The amount of product in the package: 0,32 kg
Distributor: Kostelecké uzeniny a.s., 588 61 Kostelec,
Country of origin: Czech Republic
Date of taking the sample: 5/29/2012
Reference number: 12-000456-SZPI-CZ
 
Sample was detected by official control of Czech Agriculture and Food Inspection Authority.