Přejít na:

Různé druhy ryb a vodních živočichů

Nebezpečné potraviny Výroba Výroba Archivní záznam 15. 10. 2018
Místo kontroly:
Praha 10 (Tiskařská 673/10a, Malešice, 10800 Praha 10)
IČ: 27610110
Skupina potravin: Ryby, vodní živočichové / Ostatní vodní živočichové zmrazení
Různé druhy ryb a vodních živočichů
Nevyhovující parametr:
Senzorické vlastnosti

Ryby a produkty rybolovu jevily smyslové změny -  zápach, okoralost, vymrzlost, silné ojínění (známka opakovaného rozmrazení a zamrazení). Některé výrobky neměly označení v českém jazyce,  nebylo možné určit datum použitelnosti či byly po datu použitelnosti.

Datum použitelnosti: 072017
Obal: Plastová folie
Datum odběru vzorku: 7. 9. 2018
Referenční číslo: 18-000087-SVS-CZ
 
Vzorek byl zjištěn úřední kontrolou Státní veterinární správy.