Přejít na:

kuřecí šunka

Nejakostní potraviny Výroba Výroba Archivní záznam 12. 10. 2018
Místo kontroly:
Český Těšín (Na Olšinách 361/1 , 73701 Český Těšín)
IČ: 07329695
Nevyhovující parametr:
obsah soli

Ve výrobku byl zjištěn vyšší obsah soli, než je uvedeno na etiketě výrobku.

Datum použitelnosti: 26.9.2018
Obal: plastová folie
Výrobce: Těšínské jatky, s.r.o. - výrobní závod na Olšinách
Datum odběru vzorku: 30. 8. 2016
Referenční číslo: 18-000085-SVS-CZ
 
Vzorek byl zjištěn úřední kontrolou Státní veterinární správy.