Go to:

Lněné semínko

Unsafe food Poland Wholesale Wholesale Archive record 7/18/2018
Place of inspection:
Chrudim (Píšťovy 848, 53703 Chrudim)
IN: 25999257
Food group: Pulses, oil seeds / Oil seeds
Lněné semínko
Category: Unsafe food
Unsatisfactory parameter:
Haloxyfop (suma haloxyfopu, jeho solí a esterů, včetně konjugátu vyjádřené jako haloxyfop) - DV

Ve výrobku byl překročen maximální limit reziduí pesticidu haloxyfop.

[machine translate]
Batch: P18SP019
Best date: 31.10.2018
Packaging: PAP pytel + samolepka
The amount of product in the package: 25 kg
Producer: TRIAS CR s.r.o., Píšťovy 848, 53703 Chrudim
Country of origin: Poland
Date of taking the sample: 3/7/2018
Reference number: 18-000190-SZPI-CZ
 
Sample was detected by official control of Czech Agriculture and Food Inspection Authority.