Přejít na:

Kuřecí prsní řízky

Nejakostní potraviny Polsko Výroba Výroba Archivní záznam 9. 10. 2017
Místo kontroly:
Vendryně (Vendryně 131, 73994 Vendryně)
IČ: 25822357
Nevyhovující parametr:
poměr voda/bílkoviny (W/RP)

Ve výrobku byl zjištěn vyšší poměr obsahu vody k obsahu bílkovin, než připouští legislativní limit daný obchodní normou pro drůbeží maso.

Legislativa stanovuje maximální hodnotu podílu hmotnosti vody k hmotnosti bílkovin. Čím je tento poměr vyšší, tím více vody výrobek obsahuje a tím méně bílkovin je v něm obsaženo.

Šarže: 721950419
Datum použitelnosti: 14.8.2017
Výrobce: Indykpol s.a., Olsztyn, ul. Zimna 2, 20-952 Lublin, Polsko
Dovozce: Těšínské jatky, s. r. o., Vendryně 131, 73994 Vendryně
Distributor: Těšínské jatky, s. r. o., Vendryně 131, 73994 Vendryně
Země původu: Polsko
Datum odběru vzorku: 8. 8. 2017
Referenční číslo: 17-000093-SVS-CZ
 
Vzorek byl zjištěn úřední kontrolou Státní veterinární správy.