Go to:

Mák modrý

Poor quality food Czech Republic Unknown establishment type Archive record 1/7/2014
Place of inspection:
Opava (Olomoucká, 74601 Opava)
IN: 25110161
Food group: Pulses, oil seeds / Oil seeds
Mák modrý
Category: Poor quality food
Unsatisfactory parameter:
příměsi a nečistoty celkem

Ve výrobku byla zjištěna přítomnost nečistot a příměsí v množství větším, než připouští příslušný právní předpis.

[machine translate]
Batch: 08 03 2014 1
Best date: 08 03 2014
Packaging: PP folie
The amount of product in the package: 250 g
Producer: POEX Velké Meziříčí, Třebíčská 384
Country of origin: Czech Republic
Date of taking the sample: 11/11/2013
Reference number: 13-000918-SZPI-CZ
 
Sample was detected by official control of Czech Agriculture and Food Inspection Authority.