Přejít na:

Dětská šunka

Nebezpečné potraviny Česko Typ provozovny neuveden Archivní záznam 16. 4. 2013
Místo kontroly:
Choceň (Jungmanova 305, 56501 Choceň)
IČ: 25506641
Nevyhovující parametr:
vzhled povrchu
vzhled nákroje
vůně

Povrch výrobku byl oslizlý a lepkavý, na řezu byl výrobek nepřirozeně šedé barvy. Výrobek vykazoval nakyslý zápach.

Neznámé datum použitelnosti - kontrolovaná osoba nebyla schopna doložit datum použitelnosti výrobku. Podle data dodacího listu k výrobku a běžné délky trvanlivosti udávané výrobci u tohoto typu výrobku je velmi pravděpodobné, že výrobek měl prošlé datum použitelnosti.

Datum použitelnosti stanovuje výrobce a ukončuje tak dobu, po kterou si potravina podléhající rychlé zkáze, při dodržování skladovacích podmínek, zachovává své specifické vlastnosti a splňuje požadavky na zdravotní nezávadnost. Po tomto datu nesmí být potravina prodávána.

S ohledem na charakter protiprávního jednání nejsou zveřejněny informace o dodavateli a ilustrační obrázky.

 

Šarže: --
Datum minimální trvanlivosti: --
Datum použitelnosti: --
Obal: nebalené
Množství výrobku v balení: 0
Země původu: Česko
Datum odběru vzorku: 18. 3. 2013
Referenční číslo: 13-000245-SZPI-CZ
 
Vzorek byl zjištěn úřední kontrolou Státní zemědělské a potravinářské inspekce.