Přejít na:
Nalezeno (1)
Typ provozovny: Rychlé občerstvení
Marie Blažková Zajícová
Rychlé občerstvení Marie Blažková Zajícová
Sokolská 337, 788 13 Vikýřovice
Výskyt myšího trusu
Výrazně zanedbaný úklid
Nečistoty na podlaze
Nečistoty na regálech či zařízeních
Prostory provozovny využívány i pro skladování předmětů, které mohou ovlivnit kvalitu nebo bezpečnost potravin
Velikost či uspořádání prostor pro výrobu potravin neumožňuje správnou hygienickou praxi