Přejít na:
Nalezeno (5)
Zjištěné skutečnosti: Prostory provozovny využívány i pro skladování předmětů, které mohou ovlivnit kvalitu nebo bezpečnost potravin