Přejít na:
Nalezeno (6)
Zjištěné skutečnosti: Prostory provozovny využívány i pro skladování předmětů, které mohou ovlivnit kvalitu nebo bezpečnost potravin