Přejít na:

Petr Filák

Restaurace Restaurace Archivní záznam 21. 4. 2017
České Budějovice (Kněžská 411/6, 370 01 České Budějovice)
IČ: 48449717
Zjištěné skutečnosti:

Uzavřena pouze část provozovny - místnost sloužící jako přípravna a sklad potravin

Stav uzavření: Znovu otevřeno
Datum uzavření: 20. 4. 2017
Datum uvolnění zákazu: 24. 4. 2017
Referenční číslo: P17-000063-SZPI-CZ