Go to:

Pavel Vecker

Fast food Fast food Archive record 5/11/2018
Kutná Hora (Komenského náměstí 22/15, 284 01 Kutná Hora)
IN: 75225794
Unsatisfactory conditions:

Uložen zákaz užívání prostoru kuchyně pro výrobu pokrmů a prodej kopečkové zmrzliny.

[machine translate]
Close state: Reopened
Close date: 4/27/2018
Reopen date: 4/28/2018
Reference number: P18-000074-SZPI-CZ