Přejít na:

Simona Beránková

Mladý Smolivec (Dožice 46, 335 43 Mladý Smolivec - Dožice)
IČ: 88731286
Stav uzavření: Znovu otevřeno
Datum uzavření: 31. 1. 2018
Datum uvolnění zákazu: 29. 3. 2018
Referenční číslo: P18-000013-SZPI-CZ