Přejít na:
Tuzemák tradiční obj. alk. 40%

Ve výrobku byla zjištěna přítomnost denaturačního činidla - 2-propanolu, které v lihovinách nesmí být přítomno. Číslo kontrolní pásky: NOVÝ 506908J2DD NOVÝ.

TRIBULUS FORTE

V doplňku stravy byla zjištěna nepovolená látka 1-dehydroandrostenedion.

1-dehydroandrostenedion (také známý jako boldion) – látka ze skupiny anabolických androgenních steroidů, u kterých je zdokumentována řada nežádoucích účinků, mj. poruchy srdečního rytmu, podpora karcinomu prostaty u mužů a nádoru prsu u žen aj. Látka je v potravinářství zakázána a zároveň je uvedena v seznamu zakázaných látek v nařízení vlády 454/2009 Sb. jako látka s dopingovým účinkem, její požití sportovcem může mít za následek pozitivní nález z dopingové kontroly.

O tomto výrobku již SZPI informovala v tiskové zprávě: "Inspekce varuje před doplňky stravy s nepovolenými složkami" ze dne 31.7.2014 

 

 

VEMOHERB BULGARIAN TRIBULUS

V doplňku stravy byla zjištěna nepovolená látka 1-dehydroandrostenedion.

1-dehydroandrostenedion (také známý jako boldion) – látka ze skupiny anabolických androgenních steroidů, u kterých je zdokumentována řada nežádoucích účinků, mj. poruchy srdečního rytmu, podpora karcinomu prostaty u mužů a nádoru prsu u žen aj. Látka je v potravinářství zakázána a zároveň je uvedena v seznamu zakázaných látek v nařízení vlády 454/2009 Sb. jako látka s dopingovým účinkem, její požití sportovcem může mít za následek pozitivní nález z dopingové kontroly.

O tomto výrobku již SZPI informovala v tiskové zprávě: "Inspekce varuje před doplňky stravy s nepovolenými složkami" ze dne 31.7.2014

TRIBU X

Ve výrobku byla zjištěna přítomnost nepovolené látky - tetrahydrocanabilol (THC).

THC je psychoaktivní látkou nacházející se zejména v konopí. Do doplňků stravy není povolené přidávat psychotropní a omamné látky.

Zauzený tavený sýr se šunkou

Výrobek byl skladován při nevyhovujících teplotních podmínkách. Měl oslizlý a lepkavý povrch, na kterém se vyskytovala plíseň. Potravina se nepovažuje za bezpečnou, pokud jeví známky kažení.

Výrobek byl nabízen k prodeji více než dva měsíce po uplynutí data minimální trvanlivosti.

 

Výrobek byl prodáván po datu použitelnosti - byl prošlý, spotřebiteli byla udávána nepravdivá informace o datu použitelnosti. Výrobek byl skladován při nevyhovujících teplotních podmínkách.

Výrobek měl nakyslý zápach a lepkavý povrch. Potravina se nepovažuje za bezpečnou, pokud jeví známky kažení.

Datum použitelnosti stanovuje výrobce a ukončuje tak dobu, po kterou si potravina podléhající rychlé zkáze, při dodržování skladovacích podmínek, zachovává své specifické vlastnosti a splňuje požadavky na zdravotní nezávadnost. Po tomto datu nesmí být potravina prodávána.

KEŠU PRAŽENÉ SOLENÉ AQ

V potravině byl několikanásobně překročen maximální limit reziduí chlorečnanů. Chlorečnany se mohou do potravin dostat například z kontaminované mycí vody nebo jako důsledek jejich nelegálního použití jako pesticidu.

arax Rýže arborio risotto

Ve výrobku byla zjištěna přítomnost živých i mrtvých škůdců.

Obal potraviny nebyl poškozen.

Weider Tribulus Terrestris 80 % Saponins Content

V doplńku stravy byla zjištěna přítomnost látek 1-dehydroandrostenedion a THC.

1-dehydroandrostenedion je anabolický androgenní steroid ve smyslu zakázaných látek uvedených v seznamu zakázaných látek a metod dopingu pro rok 2013. Nežádoucí účinky látky 1-dehydroandrostenedion zahrnují poruchy srdečního rytmu, akné, snížení HDL cholesterolu či podporu nárůstu nádoru prsu u žen a karcinomu prostaty u mužů.

THC je psychoaktivní látkou nacházející se zejména v konopí. Do doplňků stravy není povolené  přidávat psychotropní a omamné látky.

Dia3in

Alkaloidy aconitin, hypaconitin a mesaconitin jsou charakteristické pro oměj (Aconitum spp.), což je rostlina uvedená v Seznamu rostlin zakázaných při výrobě potravin v příslušné vyhlášce.

Glibenclamid je léčivo dostupné pouze na lékařský předpis. Účinná látka glibenclamid je užívaná zejména v léčivech na diabetes. Ovlivňuje metabolismus cukrů v lidském těle a její nevědomé požití diabetikem může konzumenta ohrozit na zdraví i na životě.

O tomto doplňku stravy již SZPI informovala v tiskové zprávě "Inspekce varuje před doplňky stravy s nepovolenými složkami" ze dne 31.7.2014.

Dia3in TOBOLKY

Alkaloidy aconitin, hypaconitin a mesaconitin jsou charakteristické pro oměj (Aconitum spp.), což je rostlina uvedená v Seznamu rostlin zakázaných při výrobě potravin v příslušné vyhlášce. Glibenclamid je léčivo dostupné pouze na lékařský předpis. Účinná látka glibenclamid je užívaná zejména v léčivech na diabetes. Ovlivňuje metabolismus cukrů v lidském těle a její nevědomé požití diabetikem může konzumenta ohrozit na zdraví i na životě.

O tomto doplňku stravy již SZPI informovala v tiskové zprávě "Inspekce varuje před doplňky stravy s nepovolenými složkami" ze dne 31.7.2014.

Výrobek měl oslizlý povrch a výrazně kyselý zápach po kažení. Potravina se nepovažuje za bezpečnou, pokud jeví známky kažení.

Výrobek nebyl označen úplným datem použitelnosti (pouze částí data použitelnosti) a byl skladován při nevyhovujících teplotních podmínkách. Z tohoto důvodu nejsou uvedeny informace o výrobci.

ŠUNKOVÁ CIHLA

Výrobek měl oslizlý povrch a výrazně kyselý zápach po kažení. Potravina se nepovažuje za bezpečnou, pokud jeví známky kažení.

Výrobek nebyl označen datem použitelnosti a byl skladován při nevyhovujících teplotních podmínkách. Z tohoto důvodu nejsou uvedeny informace o výrobci.

 

SVAČINOVÝ PAPRIKOVÝ SALÁM

Na povrchu potraviny byly viditelné kolonie plísní zelené a bílé barvy. Potravina se nepovažuje za bezpečnou, pokud jeví známky kažení.

Výrobek nebyl označen datem použitelnosti. Z tohoto důvodu nejsou uvedeny informace o výrobci.

Datum použitelnosti stanovuje výrobce a ukončuje tak dobu, po kterou si potravina podléhající rychlé zkáze, při dodržování skladovacích podmínek, zachovává své specifické vlastnosti a splňuje požadavky na zdravotní nezávadnost. Po tomto datu nesmí být potravina prodávána.

 

 

albert Quality KEŠU PRAŽENÉ

Výrobek měl netypickou cizí vůni a chuť po dezinfekci.

Meruňky sušené jednodruhové ovoce

Na povrchu sušených plodů a na vnitřní straně sáčku byli zjištěni drobní bílí škůdci. Výrobek zapáchal po kvašení.

Čajové pečivo bez lepku - úly

Obsah lepku ve výrobku byl vyšší, než je přípustné pro potraviny označené jako "bez lepku".

Výrobek může způsobit zdravotní komplikace zejména celiakům.

Albert Quality Vlašská jádra

Jádra ořechů zapáchala po oxidaci tuků. Chuť byla palčivá, výrazně žluklá. Potravina se nepovažuje za bezpečnou, pokud jeví známky kažení.

Rozinky (PENNY)

Rozinky měly cizí chuť po ropných látkách. Potravina se nepovažuje za bezpečnou, pokud jeví známky hniloby, kažení nebo rozkladu.

CHEDDAR CHEESE

Na povrchu potraviny se vyskytovaly kolonie zelené až bílozelené plísně. Potravina se nepovažuje za bezpečnou, pokud jeví známky kažení.

Výrobek měl poškozený obal. Z tohoto důvodu nejsou uvedeny informace o výrobci.