Přejít na:
Nejakostní Falšované Nebezpečné
Nejnovější záznamy
DCÉRKA víno červené suché  Alk.  10,0  % obj.

Výrobek obsahoval alergen - oxid siřičitý, který nebyl uveden ve složení na obale.

DCÉRKA víno bílé suché  Alk.  10,5% obj.

Výrobek obsahoval alergen - oxid siřičitý, který nebyl uvedený ve složení na obale.

Horal

Výrobek zapáchal po kažení. Potravina se nepovažuje za bezpečnou, pokud jeví známky kažení.

Výrobek měl neznámé datum použitelnosti, z tohoto důvodu nejsou uvedeny informace o výrobci.

Datum použitelnosti stanovuje výrobce a ukončuje tak dobu, po kterou si potravina rychle podléhající zkáze při dodržení skladovacích podmínek zachovává své specifické vlastnosti a splňuje požadavky na bezpečnost.

Polský salám

Výrobek zapáchal po kažení. Potravina se nepovažuje za bezpečnou, pokud jeví známky kažení.

Výrobek měl neznámé datum použitelnosti, z tohoto důvodu nejsou uvedeny informace o výrobci.

Datum použitelnosti stanovuje výrobce a ukončuje tak dobu, po kterou si potravina rychle podléhající zkáze při dodržení skladovacích podmínek zachovává své specifické vlastnosti a splňuje požadavky na bezpečnost.

Pivní salám

Výrobek zapáchal po kažení. Potravina se nepovažuje za bezpečnou, pokud jeví známky kažení.

Výrobek měl neznámé datum použitelnosti, z tohoto důvodu nejsou uvedeny informace o výrobci.

Datum použitelnosti stanovuje výrobce a ukončuje tak dobu, po kterou si potravina rychle podléhající zkáze při dodržení skladovacích podmínek zachovává své specifické vlastnosti a splňuje požadavky na bezpečnost.

Rýže Basmati premium ARAX

Uvnitř balení se vyskytovali živí drobní škůdci - brouci.

Játrová paštika

Výrobek zapáchal po kažení. Potravina se nepovažuje za bezpečnou, pokud jeví známky kažení.

Výrobek měl neznámé datum použitelnosti.

Šunkový salám Konzumní

Potravina měla oslizlý povrch a zapáchala po kažení.

Potravina se nepovažuje za bezpečnou, pokud jeví známky kažení.

Potravina měla prošlé datum použitelnosti - z tohoto důvodu nejsou uvedeny informace o výrobci.

Datum použitelnosti stanovuje výrobce a ukončuje tak dobu, po kterou si potravina rychle podléhající zkáze při dodržení skladovacích podmínek zachovává své specifické vlastnosti a splňuje požadavky na bezpečnost.

ŠUNKOVÝ SALÁM VÝBĚROVÝ

Potravina měla oslizlý povrch a zapáchala po kvašení.

Potravina se nepovažuje za bezpečnou, pokud jeví známky kažení.

Výrobek měl prošlé datum použitelnosti - z tohoto důvodu nejsou uvedeny informace o výrobci.

Datum použitelnosti stanovuje výrobce a ukončuje tak dobu, po kterou si potravina rychle podléhající zkáze, při dodržení podmínek skladování, zachovává své specifické vlastnosti a splňuje požadavky na bezpečnost.

Kustovnice čínská - GOJI

Ve výrobku byla zjištěna přítomnost cizího tělesa, které připomínalo lidský vlas.

Potravina se nepovažuje za bezpečnou, pokud je kontaminována cizorodými látkami.

BLACK MARLIN STEAK SVÍČKOVÁ

Ve výrobku byl překročen maximální limit pro obsah rtuti a pro obsah kadmia.

Black Marlin Steak svíčková

 Ve výrobku byl překročen maximální povolený limit pro obsah rtuti.

Black Marlin Steak svíčková

Ve výrobku byl překročen maximální povolený limit pro obsah rtuti.

Christmas Pasta

Ve všech hodnocených baleních výrobku se vyskytovali škůdci ve všech vývojových stádiích.

Obaly výrobků byly znečištěny činností škůdců (pavučinky). V regále s těstovinami byl zjištěn výskyt mrtvých škůdců, provozovna nebyla udržována v čistotě.

 

Zlom oplatkový

Výrobek byl nabízen k prodeji v nestandardních obalech bez řádného označení dle legislativních požadavků. V jednom z kontrolovaných balení byl zjištěn výskyt škůdců v různých vývojových stádiích.

JUNIOR Krahulík

Výrobek obsahoval alergen - sóju, který nebyl uveden ve složení výrobku. Výrobek může způsobit vážné zdravotní komplikace lidem alergickým na sóju.

Výrobek obsahoval méně masa, než bylo uvedeno na obale výrobku.

Výrobní salám

Výrobek měl oslizlý povrch a kyselý zápach po kvašení. Potravina se nepovažuje za bezpečnou, pokud jeví známky kažení.

Část etikety s datem použitelnosti byla odtržena. Z tohoto důvodu nejsou uvedeny informace o výrobci.

Datum použitelnosti stanovuje výrobce a ukončuje tak dobu, po kterou si potravina podléhající rychlé zkáze, při dodržování skladovacích podmínek, zachovává své specifické vlastnosti a splňuje požadavky na bezpečnost.

Párky

Výrobek měl oslizlý povrch a kyselý zápach po kvašení. Potravina se nepovažuje za bezpečnou, pokud jeví známky kažení.

Část etikety s datem použitelnosti byla odtržena. Z tohoto důvodu nejsou uvedeny informace o výrobci.

Datum použitelnosti stanovuje výrobce a ukončuje tak dobu, po kterou si potravina podléhající rychlé zkáze, při dodržování skladovacích podmínek, zachovává své specifické vlastnosti a splňuje požadavky na bezpečnost.

Ostravská klobása

Výrobek měl oslizlý povrch a kyselý zápach po kvašení. Potravina se nepovažuje za bezpečnou, pokud jeví známky kažení.

Část etikety s datem použitelnosti byla odtržena. Z tohoto důvodu nejsou uvedeny informace o výrobci.

Datum použitelnosti stanovuje výrobce a ukončuje tak dobu, po kterou si potravina podléhající rychlé zkáze, při dodržování skladovacích podmínek, zachovává své specifické vlastnosti a splňuje požadavky na bezpečnost.

Kuřecí párky Striptýzky

Výrobek měl oslizlý povrch a kyselý zápach po kvašení. Potravina se nepovažuje za bezpečnou, pokud jeví známky kažení. 

Výrobek měl prošlé datum použitelnosti. Z tohoto důvodu nejsou uvedeny informace o výrobci.

Datum použitelnosti stanovuje výrobce a ukončuje tak dobu, po kterou si potravina podléhající rychlé zkáze, při dodržování skladovacích podmínek, zachovává své specifické vlastnosti a splňuje požadavky na bezpečnost.