Přejít na:
fit snack Raciolky Příchuť. Cheddar

Výrobek obsahoval lepek, přestože na obale bylo uvedeno, že je výrobek "bez lepku". Výrobek může způsobit zdravotní komplikace zejména celiakům.

TRIBU

Ve výrobku byla zjištěna přítomnost látky 1-dehydroandrostenedion.

1-dehydroandrostenedion je anabolický androgenní steroid ve smyslu zakázaných látek uvedených v seznamu zakázaných látek a metod dopingu pro rok 2013. Nežádoucí účinky látky 1-dehydroandrostenedion zahrnují poruchy srdečního rytmu, akné, snížení HDL cholesterolu či podporu nárůstu nádoru prsu u žen a karcinomu prostaty u mužů.

Mák modrý

Chuť a vůně výrobku byly zatuchlé, nahořklé a neodpovídající. Potravina se nepovažuje za bezpečnou, pokud jeví známky kažení.

Na povrchu potraviny byli zjištěni jedinci mravence obecného a stopy po jeho činnosti.

Regálové police pro prodej "dopékaného" a rozmrazeného pečiva nebyly udržovány v odpovídající čistotě. Byl zjištěn výskyt zbytků potravin, posypu pečiva, cukru a mravenců pod regálovými policemi. Prostory pro přípravu a výrobu pečiva ze zmrazeného polotovaru nebyly také udržovány v odpovídající čistotě.

 

Na povrchu potraviny byli zjištěni jedinci mravence obecného a stopy po jeho činnosti.

Regálové police pro prodej "dopékaného" a rozmrazeného pečiva nebyly udržovány v odpovídající čistotě. Byl zjištěn výskyt zbytků potravin, posypu pečiva, cukru a mravenců pod regálovými policemi. Prostory pro přípravu a výrobu pečiva ze zmrazeného polotovaru nebyly také udržovány v odpovídající čistotě.

Na povrchu potraviny byli zjištěni jedinci mravence obecného a stopy po jeho činnosti.

Regálové police pro prodej "dopékaného" a rozmrazeného pečiva nebyly udržovány v odpovídající čistotě. Byl zjištěn výskyt zbytků potravin, posypu pečiva, cukru a mravenců pod regálovými policemi. Prostory pro přípravu a výrobu pečiva ze zmrazeného polotovaru nebyly také udržovány v odpovídající čistotě.

Na povrchu potraviny byli zjištěni jedinci mravence obecného a stopy po jeho činnosti.

Regálové police pro prodej "dopékaného" a rozmrazeného pečiva nebyly udržovány v odpovídající čistotě. Byl zjištěn výskyt zbytků potravin, posypu pečiva, cukru a mravenců pod regálovými policemi. Prostory pro přípravu a výrobu pečiva ze zmrazeného polotovaru nebyly také udržovány v odpovídající čistotě.

Na povrchu potraviny byli zjištěni jedinci mravence obecného a stopy po jeho činnosti.

Regálové police pro prodej "dopékaného" a rozmrazeného pečiva nebyly udržovány v odpovídající čistotě. Byl zjištěn výskyt zbytků potravin, posypu pečiva, cukru a mravenců pod regálovými policemi. Prostory pro přípravu a výrobu pečiva ze zmrazeného polotovaru nebyly také udržovány v odpovídající čistotě.

Na povrchu potraviny byli zjištěni jedinci mravence obecného a stopy po jeho činnosti.

Regálové police pro prodej "dopékaného" a rozmrazeného pečiva nebyly udržovány v odpovídající čistotě. Byl zjištěn výskyt zbytků potravin, posypu pečiva, cukru a mravenců pod regálovými policemi. Prostory pro přípravu a výrobu pečiva ze zmrazeného polotovaru nebyly také udržovány v odpovídající čistotě.

Na povrchu potraviny byli zjištěni jedinci mravence obecného a stopy po jeho činnosti.

Regálové police pro prodej "dopékaného" a rozmrazeného pečiva nebyly udržovány v odpovídající čistotě. Byl zjištěn výskyt zbytků potravin, posypu pečiva, cukru a mravenců pod regálovými policemi. Prostory pro přípravu a výrobu pečiva ze zmrazeného polotovaru nebyly také udržovány v odpovídající čistotě.

Na povrchu potraviny byli zjištěni jedinci mravence obecného a stopy po jeho činnosti.

Regálové police pro prodej "dopékaného" a rozmrazeného pečiva nebyly udržovány v odpovídající čistotě. Byl zjištěn výskyt zbytků potravin, posypu pečiva, cukru a mravenců pod regálovými policemi. Prostory pro přípravu a výrobu pečiva ze zmrazeného polotovaru nebyly také udržovány v odpovídající čistotě.

TESCO Vlašské ořechy

Výrobek zapáchal po oxidaci tuků, chuť byla zatuchlá, palčivá, výrazně žluklá. Potravina se nepovažuje za bezpečnou, pokud jeví známky kažení.

Zweigeltrebe, Mor. zemské, polosuché, alk. 10,5 % obj. (sudové víno)

Ve víně bylo překročeno maximální povolené množství konzervantu kyseliny sorbové.

fit snack Raciolky Příchuť. Cheddar

Výrobek obsahoval lepek, přestože na obale bylo uvedeno, že je výrobek "bez lepku". Výrobek může způsobit zdravotní komplikace zejména celiakům.

Drysický chléb

Ve výrobku byla zjištěna přítomnost drobných černých škůdců - pilous. Kontamince škůdci pocházela z mouky. V sile pro skladování žitné mouky byl zjištěn výskyt škůdců. 

Mentat tablety

Výrobek dle informací na obale obsahuje prášek Mucuna pruriens - tato rostlina je zdrojem farmakologicky velmi účinných látek např. L-DOPA, alkaloidů mucunin a prurienin. Z důvodu obsahu farmakologicky silně účinných látek je tato rostlina uvedena v seznamu rostlin, které jsou zakázány při výrobě potravin včetně doplňků stravy z důvodu nepříznivého účinku na lidský organismus.

Mucuna pruriens je také vedena v "Seznamu rostlin, které obsahují přirozeně se vyskytující látky, u nichž jsou obavy z hlediska lidského zdraví, pokud jsou použity v doplňcích stravy", který zpracoval Evropský úřad pro bezpečnost potravin.

Ve výrobku byl překročen maximální limit reziduí pesticidu - prothioconazol.

 

 

cibule svazková

Ve výrobku byl až třicetinásobně překročen maximální limit reziduí pesticidu propamocarb.

Moravské uzené

Na povrchu potraviny byly patrné kolonie bílých plísní. Potravina se nepovažuje za bezpečnou, pokud jeví známky kažení.

Výrobek měl neznámé datum použitelnosti a byl neznámého původu - kontrolovaná osoba nepředložila žádné nabývací doklady k výrobku (např. dodací list nebo fakturu).

Datum použitelnosti stanovuje výrobce a ukončuje tak dobu, po kterou si potravina podléhající rychlé zkáze, při dodržování skladovacích podmínek, zachovává své specifické vlastnosti a splňuje požadavky na zdravotní nezávadnost. Po tomto datu nesmí být potravina prodávána.

Čundrák

Výrobek měl nakyslý zápach po kažení a lepkavý a oslizlý povrch. Potravina se nepovažuje za bezpečnou, pokud jeví známky kažení.

Výrobek měl dle etikety prošlé datum použitelnosti a byl neznámého původu - kontrolovaná osoba nepředložila žádné nabývací doklady k výrobku (např. dodací list nebo fakturu).

Datum použitelnosti stanovuje výrobce a ukončuje tak dobu, po kterou si potravina podléhající rychlé zkáze, při dodržování skladovacích podmínek, zachovává své specifické vlastnosti a splňuje požadavky na zdravotní nezávadnost. Po tomto datu nesmí být potravina prodávána.